Warunki sprzedaży - Betafer.it

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na linii i jej definicja

UWAGA

Betafer zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, przyjęcia zlecenia. Akceptacji jest automatyczne, chyba że przekazane do klienta. 
Aby zakupić umowę "na linii" odnosi się do umowy zawartej na odległość i że czynność prawna dotycząca towary i / lub usługi, zawartym między dostawcą, Betafer i konsumentów i / lub klienta jako część systemu sprzedaży zorganizowane dostawcę odległość, że w ramach tego kontraktu, tylko korzystać z technologii komunikacji na odległość o nazwie "Internet". Wszystkie umowy, w związku z tym uznać, poprzez bezpośredni dostęp przez konsumentów i / lub klienta do odpowiedniej strony internetowej www.betafer.it, gdy w następstwie procedury wskazane, będzie zawarcie umowy na zakup dobry. Dyskrecja Betafer może wymagać od konsumenta i / lub klienta potwierdzenia zamówienia. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która w umowach sprzedaży towarów konsumpcyjnych, działa w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą. W przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentami jest wyraźnie odwołała się do przepisów określonych w sekcji II dekretu nr. N. 206 z dnia 6 września 2005 roku.

2. CENY SPRZEDAŻY I ZAKUPU

Wszystkie ceny sprzedaży produktów przedstawionych na www.betafer.it strony, nie obejmuje podatku VAT i wszystkie inne podatki, koszty transportu zależy od wagi, wielkość opakowania i przeznaczenie zakupionych towarów Klient musi zadbać, aby zobaczyć przed potwierdzeniem zakupu. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez dokładną kompilacji oraz zgody wyrażonej daty przystąpienia "na linii". 
Klient może zapłacić za zamówienie za pomocą metod płatności wskazanych on-line w momencie zakupu. Betafer zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty tylko przelewem bankowym lub innych metod płatności, uznanych za bezpieczne.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

Betafer będzie dostarczać klientom produkty, wybrane i nakazał, w sposób, o którym mowa w poprzednim artykule, kurierem i / lub spedytorów. W przypadku nieobecności adresata w momencie powiadomienia dostawy opuszcza i klient musi osobiście skontaktować się jak najszybciej do przewoźnika lub spedytora, w celu ustalenia szczegółów dostawy. 
Termin dostawy, który nigdy nie przekroczy, w każdym przypadku, dostarczane przez art. 54 Dekret legislacyjny nr. 206/2005, może się wahać od 48 do 96 godzin liczonych dla dni. Powyższe czasy dostawy odnoszą się do produktów w stanie w momencie składania zamówienia. W przypadku niedostępności produktów zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez e-mail. Dostawa odbywa się przez przewoźników, głównie w jezdni. Brak odpowiedzialności może być przypisane do dostawcy za opóźnienia lub nie dostarczenia w wyniku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

4. Dostępność produktów

Klient może zakupić produkty wymienione w katalogu elektronicznym (na www.betafer.it stronie) oraz w ilości w magazynie. Jeśli zamówienie przekracza kwotę się w składzie Betafer do wiadomości kupującego, jeśli produkt będzie dostępny w przyszłości i czas zaplanowano na dostawę. W przypadku, gdy produkt jest dostępny, chociaż rzeczywiście uaktualnić problemów na miejscu, mają prawo do zwrotu wszelkich płatności już dokonane.

5. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

Konsument wyraża zgodę i zobowiązuje się, gdy procedury zakupu "na linii", aby wydrukować i zachować niniejsze ogólne warunki, które jednak już widoczne i akceptowane jako niezbędny krok w zdobywaniu i specyfikacje produktu są zakupione, i że aby w pełni spełniać warunki określone w art.4, 5, 52 i 53 dekretu. Legisl. n º 206/2005. 
To jest surowo zabronione, aby wprowadzić fałszywe dane i / lub wymyślone i / lub fantasy, proces rejestracji wymaga zapewnienia mu procedury realizacji tego zamówienia oraz wszystkie komunikaty kolejnych, dane osobowe oraz adres e-mail musi być tylko prawdziwe dane, a nie innej osoby, lub fantazji. 
To jest zabronione, aby podwójne wpisy dla pojedynczej osoby lub wprowadzić dane osób trzecich.Betafer zastrzega sobie prawo do ścigania wszelkie naruszenia lub nadużycia, i do ochrony wszystkich konsumentów. 
Klient podnosi Betafer z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z ewidencji podatkowej są błędne ze względu na błędy w danych dostarczonych przez klienta, jako Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe umocowanie.

6. UPRAWNIENIA

Kompilacja karty rejestru, w procesie rejestracji, należy włączyć go z procedury realizacji niniejszej umowy i łączności kolejnych, konsumentów i / lub Klient upoważnia Betafer komunikować nie wrażliwych danych osobowych (adres, numer telefonu ) z nośnikami i / lub spedytorów wykorzystywanych do dostawy towarów nabytych w celu umożliwienia procedury konieczne do wysyłki.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Konsumentów i / lub klienta od momentu otrzymania towarów uszkodzonych lub życzenia powrotu do przewoźnika ma bezpośredni i wyłączny powództwo przeciwko przewoźnikowi się. Ten ostatni jest także odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie towaru do odbiorcy. Betafer, w takich przypadkach powinny być uznane za wolne od odpowiedzialności za szkody (uszkodzenia) towaru od chwili, gdy same są przekazywane do przewoźnika do transportu. 
W przypadku uszkodzenia opakowania lub opakowania, klient powinien dokonać rezerwacji, aby rzeczy przewożone po powrocie do odwołania. 
W razie częściowego zaginięcia lub uszkodzenia nie mogą być zidentyfikowane w chwili dostawy, konsument i / lub klient musi powiadomić przewoźnika, pod karą utraty, uszkodzenia tylko spełnione i nie później niż osiem dni od daty otrzymania w drodze listu poleconego (art. . 1698 cc) 
Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie mają jedynie charakter orientacyjny. W przypadku braku szczegółowych wskazań w uwagach zamówienia nie może być skarżyli się na brak zgodności zakupu.

8. GWARANCJI I WARUNKÓW PRACY

Produkty sprzedawane przez Betafer są gwarantowane dla jednej lub dwóch lat od daty zakupu przez producenta (dokładne dane bezpieczeństwa są przedstawione w dokumencie wewnątrz pola).Ta usługa jest świadczona bezpośrednio przez producentów towarów sprzedawanych przez swoje centra usług. Odniesienia do tych centrów usług, jeżeli nie występuje w jednym produkcie, będą dostarczane na żądanie Betafer. 
Konsumentów (każda osoba fizyczna, która w umowach sprzedaży towarów konsumpcyjnych, działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą przeprowadzonych i uzyskał przy użyciu kodu podatkowym, a nie podatek VAT), w przypadku gdy w ciągu dwóch lat od dostawy towarów zakupionych, usterki, zgodnie z umową, która zostanie uwzględniona obecny w chwili dostawy, ma prawo zwrócić się do Betafer, wymagające, według jego uznania, naprawy lub wymiany towaru.Jeżeli wniosek lekarstwem jest niemożliwe lub nadmiernie kosztowne w porównaniu do innych Betafer oferuje konsumentowi innego środka zapobiegawczego. W przypadku, gdy konsument żąda lub przyjmuje środek naprawy jest właściwym określeniem będzie określana przez wyraźne odesłanie do terminu centrów usług w za. Z tego powodu Betafer nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu środka naprawy. 
Konsumentów, jeśli nie akceptują alternatywnego środka, może, według własnego uznania, stosowne obniżenie ceny lub rozwiązania umowy, w jeden z następujących warunków: a) naprawa lub wymiana są niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, b) sprzedawca nie udało się naprawić lub wymienić towaru w odpowiednim czasie, c) wymiana lub naprawa wcześniej przeprowadzone spowodował znaczne niedogodności dla konsumenta. 
Przy ustalaniu kwoty zmniejszenia lub kwota zwrotu powinna być brana pod uwagę przy korzystaniu z nieruchomości (art. 1519 cc c). 
Jest odpowiedzialny konsument musi udowodnić, że jest brak zgodności, który istnieje w chwili zawarcia umowy, chyba, że sam nie jest widoczny w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy (art. 1519-sexies z włoskiego kodeksu cywilnego). 
Wypowiedzenie wady muszą być wykonane w ciągu dwóch miesięcy od chwili odkrycia, pod rygorem przepadku (art. 1519-sexies z włoskiego kodeksu cywilnego). 
Konsumentów do żądania naprawienia naprawy lub wymiany, należy przedstawić konkretne roszczenie według procedury wskazanej w n. akapitów. 10. 
Betafer, może zezwolić na zwrot produktu do kontroli przeprowadzanych w jego centrum usług wykorzystywanych przez sprzedającego. 
Koszt zwrotu ponosi konsument. Ryzyko związane z dostarczeniem towaru obciążają nadawcę, który może swobodnie wybierać, czy ubezpieczyć przesyłkę bez obowiązku zwrotu na rzecz sprzedawcy. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych "ładunki zbierać", chyba że zostało to wcześniej uzgodnione ze sprzedającym. W przypadku, gdy usterka zostanie znaleziony, narzekali, Betafer zostaną przeprowadzone w rozsądnym czasie, środek zgodził. 
Betafer zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta za wszelkie koszty poniesione w celu weryfikacji produktu i na powrót tego samego, jeśli jest uszkodzony i działa lub nie i skarżyli się na brak zgodności odnosi się do daty dostawy, inaczej niż stwierdził Klient.

9 . PRAWO ODSTĄPIENIA
9-1 . ZGODNIE Z ART . 64 i następnych dekretu nr . N. 206/2005 , jeśliklient jest konsumentem (tj.osoba, która kupuje produkty w celach nie związanych z jego działalnością zawodową , czy teżwskazaniem formularza zamówieniaBetafer odniesienie dla VAT ) , HA prawo do odstąpienia od umowy kupna z jakiegokolwiek powodu , bez żadnej kary i z wyjątkiem wskazań w następnym kroku 9-3.
9-2 . Aby skorzystać z tego prawa , należy być OFEROWANE PRZEZ EMAIL Betafer Wniosek o wycofanie . Prawo to może zostać wykonane w przeciągu 10 dni od daty odbioru towaru A.
Materiały te będą przesyłane następnie
CNS Betafer ,
VIA Villanova 24 ,
32044 Pieve di Cadore (BL )

9-3 . Prawo do odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem następujących obowiązkowych warunków:

Prawo do wystąpienia na zakupiony produkt w całości , nie jest możliwe dokonanie o wycofaniu tylko część produktu (np. : akcesoria, odłączane części , etc ...) .
Zakupione towary musi być nieuszkodzony i zwrócony w oryginalnym opakowaniu , należy wypełnić wszystkie jego części (w tym opakowania i dokumentacja i akcesoria: instrukcje, etc ...) , aby ograniczyć szkody w oryginalnym opakowaniu , zalecamy , gdy jest to możliwe, aby umieścić SECOND w polu należy unikać we wszystkich przypadkachmocowania etykiet lub taśmy bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu produktu ;
GOOD zastrzeżeniem prawa odstąpienia od umowy muszą być zwracane w normalnych warunkach , bo każdy wysiłek został zamknięty i ewentualnie POMOCĄ Due Diligence : WE nie będą akceptowane produktów używanych , które zawierają ZNAKI uszkodzenia lub zabrudzenia i , ŻE dlatego nie może być uważany za bardziej INTACT ;
GOOD zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy zgłasza się taki sam numer w tym ustawy z dnia Betafer sprzedaży, jeśliWELL powinien przynieść NUMERU innemu niż wykazana w fakturze nie będą akceptowane i zwrócić Produkt będzie zrobiony WYKORZYSTANIE KLIENTA na jego powrót , a anulowanie wniosku o wycofanie ;
KOSZTY WYSYŁKI NA zwrotu towarów pokrywane przez klienta;
Wysyłkę , aż do potwierdzenia odbioru w naszym magazynie jest na odpowiedzialność klienta;
W PRZYPADKU USZKODZENIA dobrze podczas transportu , Betafer poinformuje klienta (w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towarów w swoich sklepach ) , co pozwala im złożyć skargę na czas przewoźnikowi jego wybierane na pełny zwrot WARTOŚĆ GOOD (IF ubezpieczona) , w tym przypadkuproduktów będą do dyspozycji klienta na jego powrót , a odwołania do wniosku o wycofanie ;
Betafer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub kradzieży / utraty towarów zwracanych przez nieubezpieczonych przesyłek ;
9-4 . Za wyjątkiem wydatków na PRZYWRACANIE uszkodzeniaoryginału Betafer zwróci klientowi pełną kwotę wypłaconą w możliwie najkrótszym terminie , aw każdym razie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu PO kwitu towary podlegające wYCOFANIE, poprzez przeniesienie kwoty pobieranej za pomocą bonu .
9-5 . KATEGORIE PRODUKTÓW odzieży i obuwia nie zostaną wymienione ze względów higienicznych .

10. SKARGI

Wszelkie skargi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem otwarcia skargę w ciągu pięciu dni roboczych, z tym samym zgłoszenia zostaną dostarczone instrukcje dotyczące definicji procedury i złożyć wniosek o wyjaśnienie lub dokumentacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient / konsumentów, w przypadku reklamacji w terminie wcześniejszym niż sześć miesięcy od dostarczenia produktu, musi dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wada jest w momencie dostawy. W przypadku wniosków złożonych w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy, Betafer zastrzega sobie prawo do weryfikacji istnienia wady podnoszone przez klienta / konsumenta, być wykonane w odpowiednim centrum obsługi używanego przez sprzedawcę przed udzieleniem lekarstwo żąda lub alternatywnego przewidzianej przez prawo.

11. ZAKOŃCZENIE ZAMÓWIENIA I Klauzula wypowiedzenia

Betafer ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem do konsumenta i / lub klienta z przyczyn odpowiednie i uzasadnione, w takim przypadku Klient jest uprawniony do zwrotu już wypłaconej kwoty.

12. I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są gromadzone w celu rejestracji klienta i zapewnić mu procedur realizacji niniejszej umowy i łączności niezbędne, te dane są przetwarzane elektronicznie zgodnie z prawem i może być produkowany wyłącznie na wniosek organ sądowy lub inny organ uprawniony przez prawo. Dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim, którzy wykonują czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, a używane wyłącznie do tego celu. 
Klient zobowiązuje się dostarczyć wyraźnie Betafer kopii dokumentów tożsamości uznanych za niezbędne dla celów przeprowadzenia dochodzenia. Niezastosowanie się do tego wniosku upoważnia Betafer natychmiastowe rozwiązanie umowy za niewykonanie. 
Leczenie odbywa się za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z ustaleniami tego artykułu. 11 dekretu z mocą ustawy nr. 30 czerwca 2003 r. n. 196 miejsc, aby zagwarantować użytkownikowi, i, ogólnie, w celu ochrony swoich praw, podstawowych wolności i godności, w szczególności w odniesieniu do poufności i tożsamości osobowej. Zabieg odbędzie się na okres nie dłuższy niż jest to absolutnie niezbędne dla realizacji celów opisanych powyżej. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE SKUTKÓW LGS. 196/2003

Szanowni Państwo,

na podstawie artykułów 13 i 23 dekretu z mocą ustawy nr. 30 czerwca 2003 r. n. 196 (zwanej dalej ". Noga"), pragniemy poinformować:

1), że osobiste i informacje demograficzne dostarczyć do Betafer podczas rejestracji na tej stronie w następnym miejscu są przetwarzane zgodnie z powyższego prawa oraz zobowiązania do zachowania poufności w nim;

2), że przetwarzanie danych osobowych zgodnie z artykułem 4 dekretu nr., Oznacza każdą operację lub zestaw operacji, przeprowadzonej bez pomocy elektronicznych instrumentów, dotyczące zbierania, porządkowanie , konserwowania, konsultacje, przetwarzanie, modyfikacja, wybór, ekstrakcja, porównanie, wykorzystanie, łączenie, blokowanie, komunikacja, rozpowszechnianie, usuwanie i niszczenie danych, nawet Jeśli nie są przechowywane w bazie danych;

3), że dane są traktowane dla celów instytucjonalnych, związanych lub instrumentalnych do naszej firmy, takie jak magazynowanie, przetwarzanie, fakturowanie, zarządzanie klientami, aw szczególności:

a) wykonania zobowiązań prawnych dotyczących cywilnego, podatkowego, księgowości, itp.. dla celów administracji relacji masz siedzibę w naszym społeczeństwie;

b) w celu wypełnienia zobowiązań umownych, wsparcie techniczne i informacje techniczne i serwis po sprzedaży;

c) w celu spełnienia badań rynkowych i statystyk, marketing i skierowania do produktów objętych działalnością Betafer;

d) (wyłącznie po wyrażeniu konkretnej zgody użytkownika) w zakresie przekazywania informacji gospodarczych na temat przyszłych inicjatyw biznesowych, zapowiedzi nowych produktów, usług i ofert, zarówno Betafer że jej podmioty stowarzyszone i / lub spółek zależnych, partnerów handlowych i zleceniodawców, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. Wysyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS reklama nie w każdym przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim.Usługa ta nie oznacza, monitorowanie odwiedzanych witryn będzie kontrolować wiadomości, które przeczytały, bez jego zgody;

e) do uruchomienia gier z nagrodami, inicjatyw promocyjnych w ogóle, w interesie Betafer;

4), że powierzenie danych jest konieczne do regularnego zobowiązań umownych i prawnych wynikających z stosunku prawnego z Betafer. Jeśli nie jest zainteresowany naszym handlowych (co pozwala używać jej uprzywilejowany sposób z naszych ofert promocyjnych) może wskazywać, nie wolno udzielać konkretnego zgody na ten cel;

5) dane:

gromadzone są w naszej bazie danych i rejestrowane w taki sposób, aby umożliwić dostęp tylko do tych zatwierdzonych Betafer;

będą traktowane zgodnie z wyżej wymienionych celów, w Betafer lub mogą być ujawnione na zewnątrz, aby: a) spółki zależne, filie, związany Betafer b) partnerów handlowych Betafer (producentów, dostawców, przewoźnicy i spedytorzy, itp.). c) spółek prowadzenie dochodzeń dotyczących zakresu satysfakcji klienta.

Należy również pamiętać, że wszystkie zainteresowane strony mogą wykonywać swoje prawa zgodnie z art 7 dekretu nr które są przedstawione poniżej.:

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, i ich komunikację w zrozumiałej formie. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia:

a) pochodzenie danych osobowych;

b) cele i metody leczenia;

c) logiczne stosowane w przypadku obróbki za pomocą urządzeń elektronicznych;

d) tożsamość właściciela, zarządcy i przedstawiciela wyznaczonego;

e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą dowiedzieć się o nich jak powołany przedstawiciel w państwie, zarządcy lub agentów.

Stron ma prawo do uzyskania:

a) aktualizacji, sprostowania lub, jeżeli zainteresowany, integrację danych;

b) odwołanie, przekształcenie w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym dane, które nie muszą być przechowywane dla celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;

c) zaświadczenie, że operacje w literach a) ib) zostały zgłoszone, jak również związane z ich treści, do tych, do których dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, chyba że ten wymóg niemożliwe lub wiąże się z wykorzystaniem środków w oczywisty sposób nieproporcjonalny w stosunku do chronionego prawa.

Zainteresowany ma prawo do obiektu, w całości lub w części:

a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, odpowiednich do celów poboru;

b) przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Posiadacz leczenia jest Betafer w osobie swojego prawnego przedstawiciela ad interim.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą instrumentów, które gwarantują bezpieczeństwo i poufność, zgodnie z dokumentem polityki bezpieczeństwa Spółki, sporządzonego zgodnie z? Artykuł 34 ustęp 1 litera g) rozporządzenia z mocą ustawy i złożone w siedzibie. Dane są przechowywane w bazie danych zamieszkały w siedzibie Spółki. Właściciel wyznaczył osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo, która ma za zadanie zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie skutecznych środków bezpieczeństwa określonych w artykułach 31 i 33 dekretu nr.