TOOLS SPARK

BEWIJS BETA TOOLS zijn specifiek voor WERKEN IN ABSOLUTE VEILIGHEID omgeving in een potentieel explosierisico bestaat met de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen of voor toepassingen die het gebruik van gereedschap en goed magnetische zeer goed bestand tegen corrosie.
DEZE's voorkomen DE MOGELIJKHEID VAN MAKEN MAKEN VONKEN wanneer u het gereedschap: hun bijzondere samenstelling van koper-beryllium (CU-BE) WARRANT in feite een perfecte huwelijk tussen BEWIJS EN FUNCTIES mechanische weerstand.
DEZE speciale legering uitgebreid tot alle NIEUWE REEKS VONK BETA is de beste keuze voor dit type van mogelijke toepassingen. Mede dankzij de kennis en
Ervaring die BETA GAAT meer dan 70 jaar, wordt elke tool ontworpen EN OOK gevraagd aan de PERSPECTIEF ergonomie en design om de best mogelijke kwaliteit te verkrijgen.
BETA GARANTIE hoge kwaliteitsnormen in de elke een TOOL door het materiaal CONTROL NAUWGEZETTE nauwkeurige analyse door middel van fysieke en chemische die ervoor zorgen dat ze perfect FITNESS EN CONTROLE DOOR HET OOG OP de functionele eigenschappen van hetzelfde.
BETA tools bieden BEWIJS Beste Prestaties door de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan in veel gebieden van toepassingen, zoals:

• RAFFINADERIJ PETROCHEMISCHE
• BE BLOEDVATEN
• CHEMICAL
• STATIONS en deposito's van GAS en brandstoffen
• farmaceutische industrie
• polveriere
• MINES
• DISTILLERY
• Meel en graansilo
• Aerospace Industries
• MARINA
• Toepassingen van niet-magnetische
• ANDERE GEBIEDEN WAAR
WERKT OOK IN HET BIJZONDER DOEL IN CONTACT MET VERSE of zout water, met wat zuur en alkalische oplossingen DANKZIJ LOROPARTICOLARERESISTENZA oxidatie en corrosie.
VERPLICHTE 1 juli 2006 uit de richtlijn 99/92/EG ATEX introduceerde de 16 december 1999, bepaalt de minimumeisen die DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN WERKNEMERS toename bij gevaar van een explosieve atmosferen. DE RICHTLIJN uitmaken van de minimumnormen OP HET WERK TE NEMEN, DAT "je moet nemen ALLE nodige maatregelen om dat deze arbeidsmiddelen op [...] is ontworpen, gebouwd, voorzien, geïnstalleerd, onderhouden IN DIENSTEN EN WERK GEDAAN OM explosiegevaar MINIMALISEREN [...]. " (PUNT
2.5 - Bijlage II) De eisen gelden voor gebieden met een GEVAARLIJKE (zie hieronder) en in alle gevallen WAARIN DE kenmerken van het werk van de banen, apparatuur of materialen GEBRUIKT dit vereist.
GEBIEDEN WAAR EEN Explosie binnen de regels zijn zo verdeeld (STAP 2 - BIJLAGE I):
GAS, damp of nevel
ZONE 0
GEBIED WAAR IS AANWEZIG OP OF VERBLIJF gedurende lange perioden of een explosieve atmosfeer die vaak wordt in een mengsel van AIR EDI brandbare stoffen in de vorm van gas, VAPOREONEBBIA.
ZONE 1
Gebied waarin BIJ NORMAAL zakelijk gebied waarschijnlijk tot de vorming van een explosieve atmosfeer die in een mengsel van lucht EDI brandbare stoffen in de vorm van gas, stoom of FOG.
ZONE 2
Gebied waarin GEDURENDE DE NORMALE is niet waarschijnlijk tot de vorming van een explosieve atmosfeer die in een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of mist en moet plaatsvinden, ligt op slechts een korte duur.
DUST
AREA 20
GEBIED WAAR IS AANWEZIG OP OF VERBLIJF langdurig OSPESSO een explosieve atmosfeer als een wolk van stof in de lucht brandstof.
AREA 21
GEBIED IN die soms GEDURENDE DE NORMALE is waarschijnlijk de vorming van een explosieve omgeving, een wolk van stof in de lucht brandstof.

AREA 22
Gebied waarin GEDURENDE DE NORMALE is niet waarschijnlijk tot de vorming van een explosieve atmosfeer als een wolk van stof in de lucht en brandstof wanneer u uitcheckt, is slechts een korte DUUR.
Met de invoering van ATEX zal harmoniseren BINNEN DE EUROPESE UNIE STANDAARD resulteert in een grotere betrouwbaarheid en vermindering van kans op explosie in de WERKPLEK TEN BATE VAN zowel de producent wordt de gebruiker.
NIEUW ATEX-richtlijn 99/92/EG (ATEX 137)

HET gebruik van deze instrumenten niet buiten VASTSTELLING VAN NORMALE PRAKTIJK INBEDRIJFNAME veiligheidsuitrusting die moeten worden WERKT voordat u doorgaat met de operatie.
SPECIFICATIES:
SAMENSTELLING BE 1.8 ÷ 2.3%
NI MIN CO + 0,2%
+ + FE CO NI MAX 1,2%
CU VERGOEDING
HARDNESS 310 ÷ 360 BRINELL
Trekkracht: 1050 ÷ 1200 N / mm ²
LIMIT OPBRENGSTPERCENTAGES 840 ÷ 880 N / mm ²
BETA TOOLS vonk kan zorgen voor een maximale ZEKERHEID VAN hun hoge kwaliteit.
 
 
LINKS OP DE VEILIGHEID OP HET WERK:
TEKST VAN WETSDECREET 626/94 [D. LGS. 626/94]
INSTITUUT VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK
LAW 626 - WIKIPEDIA
GECONSOLIDEERDE VEILIGHEID OP HET WERK - WIKIPEDIA