Algemene verkoopvoorwaarden - Betafer.it

1. VOORWERP VAN DE OPDRACHT ON LINE en de definitie

VOORZICHTIG

Betafer behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om de order te accepteren. De acceptatie is automatisch, tenzij anders meegedeeld aan de klant. 
Tot overeenstemming "on line" te kopen verwijst naar de overeenkomst op afstand en dat de rechtshandeling met betrekking tot goederen en / of diensten tussen een aanbieder, Betafer, en een consument en / of de klant gesloten als onderdeel van een verkoop-systeem georganiseerd afstand provider die, voor deze opdracht, alleen gebruik maken van de techniek voor communicatie op afstand genaamd "Internet". Alle contracten, dus, door middel van directe toegang van de consument en / of klant aan de corresponderende website www.betafer.it, waar, volgens de procedures vermeld, zal het contract voor de aankoop besluiten worden gesloten het goede. Kan Betafer discretie van de consument en / of de klant een orderbevestiging vereisen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die bij overeenkomsten voor de verkoop van consumptiegoederen, handelt voor doeleinden die niets aan de bedrijfsactiviteit. Voor overeenkomsten op afstand met consumenten wordt expliciet opgeroepen de in afdeling II van het wetsdecreet nee. N. regels 206 van 6 september 2005.

2. VERKOOP PRIJZEN EN AANKOOP

Alle verkoopprijzen van de op de website www.betafer.it producten, exclusief BTW en alle andere belastingen, vrachtkosten afhankelijk van gewicht, grootte van de verpakking en de bestemming van de gekochte goederen De klant dient zorg te dragen om te zien voordat de bevestiging van uw aankoop. De koopovereenkomst wordt gesloten door de exacte samenstelling en de consensus van de toetredingsdatum "on line" uitgedrukt. 
De klant kan betalen voor uw bestelling met de betaalmethoden aangegeven on-line op het moment van aankoop. Betafer behoudt zich het recht voor om betaling alleen via overschrijving of andere betaalmethodes veilig geacht.

3. CONTRACT uitvoering en oplevering

Betafer zullen leveren aan klanten van de geselecteerde en de bestelde producten, in de in het vorige artikel bedoelde wijze, per koerier en / of expediteurs. In geval van afwezigheid van de ontvanger bij aflevering kennisgeving zal worden overgelaten en moet de klant persoonlijk zo spoedig mogelijk contact aan de vervoerder of expediteur om de levering te regelen. 
De timing van de levering, die nooit zal overschrijden, in ieder geval, die door art. 54 wetsdecreet nr. 206/2005, kan variëren 48-96 uur berekend voor dagen. De bovenstaande levertijden verwijzen naar de producten op voorraad op het moment van bestelling. In geval van onbeschikbaarheid van producten zal onmiddellijk worden gemeld via e-mail. Levering zal worden gemaakt door de dragers voornamelijk in de rijbaan. Geen verantwoordelijkheid kan worden toegeschreven aan de leverancier te late of niet-levering te wijten aan overmacht of onvoorziene omstandigheden dwingen.

4. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

De klant kan de in de elektronische catalogus (op de site www.betafer.it) en in de hoeveelheden in voorraad genoemde producten te kopen. Indien een bestelling hoger is dan de hoeveelheid die aanwezig is in het magazijn Betafer bekend maken aan de koper indien het product beschikbaar zal zijn in de toekomst en het verwachte tijdstip van levering. In het geval dat een product beschikbaar is, hoewel het eigenlijk problemen hadden te upgraden voor de site, heeft recht op vergoeding van alle reeds betaalde.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De consument hiermee instemt en verbindt zich, zodra de aankoopprocedure "on line", de huidige algemene voorwaarden, die echter, heeft al gezien en geaccepteerd als een noodzakelijke stap in de overname af te drukken en te houden en de specificaties van het product dat wordt gekocht, en dat, om volledig te voldoen aan de in de artikelen gestelde voorwaarden. 4, 5, 52 en 53 van het decreet.Wetsbesluit. n º 206/2005. 
Het is ten strengste verboden om valse gegevens in te voeren, en / of uitgevonden en / of fantasie, het registratieproces nodig om hem te voorzien van de procedure voor de uitvoering van deze overeenkomst en alle latere mededelingen, de persoonsgegevens en e-mailadres moet de enige echte gegevens en geen enkele andere persoon of fantasie. 
Het is uitdrukkelijk verboden om dubbele vermeldingen te maken voor een enkele persoon of voer gegevens van derden. Betafer behoudt zich het recht voor om elke schending of misbruik te vervolgen, en voor de bescherming van alle consumenten. 
Klant heft Betafer van enige aansprakelijkheid als gevolg van fiscale gegevens niet juist zijn te wijten aan fouten in de door de klant verstrekte gegevens, zijnde de klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste plaatsing.

6. VERGUNNING

Samenstellen van de registry-kaart in het registratie proces, nodig om hem met de procedure voor de uitvoering van deze overeenkomst en de latere mededelingen te activeren, de consument en / of klant machtigt Betafer om niet-gevoelige persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer communiceren ) aan vervoerders en / of expediteurs worden gebruikt voor de levering van de gekochte om de procedures die nodig zijn voor de levering mogelijk goederen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De consument en / of de klant vanaf het moment dat u de beschadigde goederen of verzoeken om terug te keren naar de vervoerder ontvangen heeft directe en exclusieve acties tegen de vervoerder zelf. Dat laatste is ook verantwoordelijk voor de vertraging in de levering van de goederen aan de geadresseerde. Betafer, in dergelijke gevallen, moet vrij zijn van enige aansprakelijkheid voor verlies of schade (schade) van de goederen vanaf het moment dat het dezelfde zijn overhandigd aan de vervoerder voor het transport beschouwd. 
In geval van beschadiging van de verpakking of de verpakking verantwoordelijkheid van de klant om te reserveren om het vervoerd bij terugkomst naar intrekking dingen. 
In geval van gedeeltelijk verlies of schade kan niet op het moment van levering worden geïdentificeerd, de consument en / of de klant moet kennis aan de vervoerder, op straffe van verval, de schade net ontmoet en uiterlijk acht dagen na ontvangst door middel van een aangetekende brief (artikel . 1.698 cc) 
Product afbeeldingen geplaatst op de site zijn slechts indicatief. Bij het ontbreken van specifieke indicaties in de volgorde aantekeningen niet kan worden geklaagd over het gebrek aan overeenstemming van de aankoop.

8. GARANTIES VAN DE DIENST

Het verkocht door Betafer producten zijn gegarandeerd voor een of twee jaar vanaf de datum van aankoop door de fabrikant (de precieze details van de beveiliging worden beschreven in het document in de doos). Deze dienst wordt rechtstreeks door de fabrikanten van goederen verkocht via haar service centers. De referenties van deze service centers, indien niet in de enkel product, zullen worden geleverd op verzoek van Betafer. 
De consument (een natuurlijke persoon die bij overeenkomsten voor de verkoop van consumptiegoederen, handelt voor doeleinden die niets aan de bedrijfsactiviteit uitgevoerd, en had verworven met de tax codes en geen BTW), in het geval dat, binnen twee jaar vanaf de levering van de gekochte goederen, een storing optreedt in overeenstemming met het contract aanwezig te worden beschouwd op het moment van levering, heeft het recht zich tot de Betafer, die, naar eigen keuze, reparatie of vervanging van de goederen. Indien de gevraagde oplossing onmogelijk of uiterst duur in vergelijking met de andere Betafer biedt de consument de andere vorm. Indien de consument vraagt of aanvaardt de remedie van de reparatie is de juiste term wordt bepaald door uitdrukkelijke verwijzing naar de timing van de servicecentra in charge. Om deze reden Betafer niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering van de oplossing van de reparatie kan worden gehouden. 
De consument, als je niet akkoord met de alternatieve vorm van genoegdoening, kan, naar eigen keuze, een passende verlaging van de prijs of ontbinding van de overeenkomst waarbij een van de volgende voorwaarden: a) de reparatie of vervanging onmogelijk of onbetaalbaar, b) de verkoper niet heeft voldaan aan reparatie of vervanging van de goederen binnen een redelijke termijn, c) de vervanging of reparatie eerder uitgevoerd heeft aanzienlijke overlast voor de consument. 
Bij het bepalen van het bedrag van de vermindering of het bedrag dat moet worden teruggegeven in aanmerking voor het gebruik van het onroerend goed (art. 1519 cc c) worden genomen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te bewijzen dat het een gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij hetzelfde is niet zichtbaar binnen zes maanden na levering (artikel 1519-sexies van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek). 
De opzegging van het defect moet binnen twee maanden na de ontdekking, op straffe van verval (artikel 1519-sexies van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek). 
De consument aan het verhelpen van herstel of vervanging te vragen, moet een specifieke vordering in te dienen door het volgen van de in paragraaf n procedure. 10. 
Betafer, kan het rendement van het product voor de controles in het service center gebruikt door de verkoper te worden uitgevoerd machtigen. 
De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. Het betrokken zijn bij het brengen van de goederen risico’s zijn voor rekening van de verzender die vrij kan kiezen of u de verzending te verzekeren zonder de verplichting om terug te betalen aan de verkoper. We zullen niet zendingen verzonden "vracht te verzamelen" tenzij vooraf met de verkoper overeengekomen te accepteren. In het geval dat fout wordt gevonden, klaagde, zal Betafer vervolgens worden uitgevoerd in een redelijke tijd, de remedie is overeengekomen. 
Betafer behoudt zich het recht voor om de klant in rekening te brengen kosten voor de verificatie van het product en voor de terugkeer van hetzelfde, als het onbeschadigd is en actief is of niet en klaagde over het gebrek aan overeenstemming heeft betrekking op de datum van levering, anders dan die welke door klant.

9 . HERROEPINGSRECHT
9-1 . OP GROND VAN ART . 64 EV van wetgevend decreet nr. . N. 206/2005 , als de klant een consument is ( dat wil zeggen een persoon die goederen koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit , of doet de WIJZEN DE AANKOOP BESTELFORMULIER A Betafer een referentie voor BTW ) , HA RECHT OP DE OVEREENKOMST VAN AANKOOP beëindigen om welke reden , zonder boete EN MET UITZONDERING VAN HET IN DE VOLGENDE STAP 9-3 .
9-2 . Om dit recht uit te oefenen , MOET U PER E-MAIL Betafer VERSTREKKEN EEN VERZOEK TOT INTREKKING . DIT RECHT KAN BINNEN 10 DAGEN WORDEN GEMAAKT VANAF DE DATUM VAN ONTVANGST GOEDEREN A.
HET MATERIAAL ZAL vervolgens WORDEN VERZONDEN
Betafer CNS ,
VIA VILLANOVA 24 ,
32044 Pieve di Cadore ( BL )

9-3 . HET RECHT OP terugtrekking is onderworpen aan de volgende extra voorwaarden :

HET RECHT VAN TOEPASSING OP DE GEKOCHT IN ZIJN GEHEEL product, is het niet mogelijk tot het staken ENKEL DEEL VAN UW PRODUCT ( Bijv: ACCESSOIRES , losse onderdelen , ENZ ... ) .
De gekochte goederen dienen onbeschadigd en in originele verpakking te zijn , compleet in al zijn onderdelen ( inclusief verpakking en alle documentatie en accessoires : handleidingen , ETC ... ) , om schade aan de oorspronkelijke verpakking te beperken , adviseren wij , indien mogelijk , om te zetten TWEEDE iN EEN DOOS moet worden vermeden in alle gevallen de bevestiging van labels of tape direct op de originele verpakking van een product ;
HET GOED ONDER DE HERROEPINGSRECHT moeten worden teruggestuurd in normale toestand , WANT Alle inspanningen werden GESLOTEN EN EVENTUEEL MET HET GEBRUIK VAN SPOED : WIJ ZULLEN NIET SLAGEN PRODUCTS GEBRUIKT DIE DOOR TE TEKENEN VAN SCHADE AAN OF VUIL EN DAT DUS NIET KAN WORDEN BESCHOUWD MEER INTACTE ;
HET GOED ONDER DE herroepingsrecht geldt hetzelfde serienummer IN REKENING VAN VERKOOP Betafer VERSLAG , ALS HET GOED MOET EEN SERIENUMMER ANDER DAN BRENGT zoals gerapporteerd in de factuur NIET SLAGEN EN U HET PRODUCT WORDT GEMAAKT GEBRUIK vAN dE KLANT vOOR ZIJN terugkeer , terwijl het annuleren van het verzoek tot terugtrekking ;
DE VERZENDKOSTEN OP TERUGKEER VAN DE GOEDEREN WORDEN BETAALD DOOR DE KLANT ;
De scheepvaart, tot bevestiging van ontvangst in ons magazijn is onder de verantwoordelijkheid van de klant ;
IN GEVAL VAN SCHADE AAN HET GOED BIJ TRANSPORT , zal Betafer de klant (binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen in hun winkels ) te informeren , zodat ze een tijdige klacht tegen de vervoerder van zijn GEKOZEN VOOR EEN VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE bestand WAARDE vAN GOEDE ( indien verzekerd ) , in dit geval , zal het product ter beschikking van de KLANT vOOR ZIJN terugkeer , terwijl het annuleren van het verzoek tot terugtrekking ;
Betafer NIET OP WELKE MANIER VOOR SCHADE OF DIEFSTAL / verlies van goederen geretourneerd door onverzekerde zendingen ;
9-4 . BEHALVE VOOR ENIGE KOSTEN VOOR HERSTEL schade aan het origineel , zal Betafer de klant terug te betalen het volledige reeds zo spoedig mogelijk en in ieder geval betaalde bedrag binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van kennisgeving van terugtrekking NA ONTVANGST VAN GOEDEREN WAAROP INTREKKING , door overschrijving van het bedrag dat door BON .
9-5 . PRODUCTCATEGORIEËN in kleding en schoeisel worden niet vervangen om hygiënische redenen .

10. KLACHTEN

Elke klacht moet worden doorgestuurd via e-mail. Klanten ontvangen een e-mail ter bevestiging van de opening van de klacht binnen vijf werkdagen, met dezelfde kennisgeving zal worden verstrekt instructies voor de bepaling van de procedure en in te dienen verzoeken om opheldering of documentatie. In overeenstemming met de geldende voorschriften van de klant / consument, in het geval van een klacht ingediend meer dan zes maanden na levering van het product, moet deze documenten waaruit blijkt dat het defect is op het moment van levering te bieden. Voor claims ingediend binnen zes maanden na levering, de Betafer behoudt zich het recht voor om het bestaan van de door de klant / consument, te worden gemaakt in het desbetreffende service center gebruikt door de verkoper beweerde defect controleren, vóór de toekenning van de gevraagde maatregel of de alternatieve voorzien door de wet.

11. CONTRACT Beëindiging en CLAUSE

Betafer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een kennisgeving aan de consument en / of de klant met een passende en gerechtvaardigde redenen, in welk geval de klant heeft slechts recht op een terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

12. EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verzameld om de klant te melden en hem te voorzien van de procedures voor de uitvoering van deze overeenkomst en de noodzakelijke communicatie, zijn deze gegevens elektronisch worden verwerkt in overeenstemming met de wet en kan alleen op verzoek van de te produceren rechterlijke autoriteit of een andere toegelaten door de wet gezag. Persoonlijke gegevens zullen worden bekendgemaakt aan derden die activiteiten uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en worden gebruikt uitsluitend voor dat doel. 
De Klant uitdrukkelijk toe Betafer kopie van identiteitsdocumenten nodig voor het doel van elk onderzoek wordt geacht te voorzien. Niet-naleving van dit verzoek machtigt Betafer de onmiddellijke beëindiging van het contract wegens niet-uitvoering. 
De behandeling vindt plaats met behulp van elektronische middelen, in overeenstemming met de afspraken dat artikel. 11 van wetsdecreet nr. 30 juni 2003 n. 196 plaatsen om de gebruiker te waarborgen, en in het algemeen, om uw rechten, de fundamentele vrijheden en de waardigheid, de bescherming van in het bijzonder met betrekking tot vertrouwelijkheid en persoonlijke identiteit. De behandeling vindt plaats voor een periode van niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden. Persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden.

PRIVACY VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOLGENS WETGEVING LGS. 196/2003

Beste bezoeker,

overeenkomstig de artikelen 13 en 23 van het wetsdecreet nr.. 30 juni 2003 n. 196 (hierna te noemen ". Been"), Wij willen u informeren:

1) dat de persoonlijke en demografische gegevens die u aan Betafer bij het registreren op deze website in de volgende ruimte moet worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde wet en de verplichtingen van vertrouwelijkheid daarin;

2) dat de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 4 van wetsdecreet nr.., Zal elke handeling of elk geheel van bewerkingen, zonder de hulp van elektronische instrumenten uitgevoerd, met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, ordenen , behoud, overleg, verwerking, modificatie, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkeren, communicatie, verspreiding, verwijdering en vernietiging van gegevens, zelfs indien niet opgeslagen in een database;

3) dat de gegevens worden behandeld voor institutionele doeleinden, aangesloten of instrumenteel aan ons bedrijf, zoals opslag, verwerking, facturatie, klantenbeheer, en in het bijzonder:

a) voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot burgerlijke, fiscale, boekhoudkundige, enz.. ten behoeve van het beheer van de relatie die je hebt gemaakt naar onze samenleving;

b) verbintenissen uit overeenkomst, technische ondersteuning en technische informatie te vervullen en after-sales service;

c) op de markt onderzoek en statistiek, marketing en verwijzingen voor producten die vallen onder de activiteit van Betafer voldoen;

d) (alleen na expressie van een specifieke toestemming van u) voor het verstrekken van zakelijke informatie over toekomstige zakelijke initiatieven, aankondigingen van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen, zowel door Betafer dat haar gelieerde ondernemingen en / of dochterondernemingen, partners commerciële en outsourcers, door het sturen van e-mails of sms-berichten. Het verzenden van e-mail-of SMS-berichten reclame is in geen geval de overdracht van persoonsgegevens aan derden. Deze service houdt niet in controle van de sites die u bezoekt, worden de berichten die je leest, zonder zijn toestemming te controleren;

e) om games draaien met prijzen, promotionele initiatieven in het algemeen, in het belang van Betafer;

4) dat de toekenning van uw gegevens is noodzakelijk om regelmatig te ontmoeten contractuele verplichtingen en wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit juridische relatie met Betafer. Als het niet geïnteresseerd in onze commerciële (waarmee u de bevoorrechte manier om onze aanbiedingen te gebruiken) kan aangeven niet vrij uw specifieke toestemming daartoe lenen;

5) gegevens:

worden verzameld in het bestand en vastgelegd op zodanige wijze dat alleen toegang tot de toegestane Betafer toestaan;

zullen worden behandeld in overeenstemming met de hiervoor genoemde doeleinden, binnen Betafer of buiten kan worden verstrekt aan: a) van de aangesloten bedrijven, dochtermaatschappijen, gelieerde Betafer b) commerciële partners Betafer (producenten, leveranciers, vervoerders en expediteurs, enz.). c) van bedrijven die vragen over de reikwijdte van de klanttevredenheid.

Houd er ook rekening mee dat alle betrokkenen hun rechten op grond van artikel 7 van wetsdecreet kunnen uitoefenen zonder die hieronder worden samengevat.:

U hebt het recht om bevestiging van het bestaan of niet van hem betreffende persoonsgegevens, ook indien nog niet geregistreerd, en op de verstrekking in begrijpelijke vorm. Je hebt het recht om bevestiging te krijgen:

a) de oorsprong van de persoonsgegevens;

b) de doeleinden en methoden van behandeling;

c) de logica toegepast wanneer behandeling met behulp van elektronische instrumenten;

d) de identiteit van de eigenaar, manager en de aangewezen vertegenwoordiger;

e) de onderwerpen of categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger in de staat, beheerders of agenten.

De partij heeft het recht om:

a) bijwerking, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;

b) annulering, transformatie in anonieme vorm of afscherming van de gegevens onrechtmatig verwerkte, met inbegrip van gegevens die niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt, bewaard;

c) de verklaring dat de in letters a) en b) zijn aangemeld, als ook met betrekking tot de inhoud ervan, aan degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij dit vereiste onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen kennelijk onevenredig aan het beschermd recht.

De betrokkene heeft het recht zich te verzetten, geheel of gedeeltelijk:

a) voor legitieme redenen om de verwerking van persoonsgegevens, relevant voor de verzameling doeleinden;

b) de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

De houder van de behandeling is Betafer in de persoon van haar wettelijk vertegenwoordiger pro tempore.

De gegevensverwerking wordt gedaan door middel van instrumenten die garanderen veiligheid en vertrouwelijkheid in overeenstemming met het veiligheidsbeleid document van de Vennootschap, opgesteld in overeenstemming met? Artikel 34, paragraaf 1, letter g), van wetsbesluit en neergelegd op de maatschappelijke zetel. De gegevens worden opgeslagen in de database woonachtig in de lokalen van de onderneming. De houder heeft een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid die de taak van het ontwerpen, implementeren en onderhouden van efficiënte in de artikelen 31 en 33 van het wetsdecreet nr. gelegd veiligheidsmaatregelen benoemd.