Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης - Betafer.it

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ON LINE και του ορισμού του

ΠΡΟΣΟΧΗ

Betafer διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παραλάβει την παραγγελία. Η αποδοχή είναι αυτόματη, εκτός αν άλλως γνωστοποιούνται στον πελάτη. 
Για να αγοράσετε συμφωνία "on line" αναφέρεται στη σύμβαση εξ αποστάσεως και ότι η νομική πράξη σχετικά με τα αγαθά και / ή υπηρεσίες και συνάπτονται μεταξύ ενός προμηθευτή, Betafer, και ενός καταναλωτή ή / και πελάτη ως μέρος ενός συστήματος πωλήσεων διοργάνωσε πάροχο απόσταση που, για την παρούσα σύμβαση, χρησιμοποιήστε μόνο την τεχνολογία της επικοινωνίας από απόσταση ονομάζεται "Internet". Όλες οι συμβάσεις, ως εκ τούτου, να συναχθεί το συμπέρασμα με άμεση πρόσβαση από τον καταναλωτή και / ή των πελατών με την αντίστοιχη ιστοσελίδα www.betafer.it, όπου, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται, θα συνάψει τη σύμβαση για την αγορά το καλό. Betafer κρίση μπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή ή / και πελάτη μια επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ο καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά τις συμβάσεις για την πώληση των καταναλωτικών αγαθών, ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις με τους καταναλωτές καλείται ρητά τους κανόνες που προβλέπονται στο τμήμα ΙΙ του νομοθετικού διατάγματος. Ν. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005.

2. ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Όλες οι τιμές πώλησης των προϊόντων που εμφανίζονται στο www.betafer.it ιστοσελίδα, χωρίς το ΦΠΑ και όλων των λοιπών φόρων, κόστος μεταφοράς ποικίλλει ανάλογα με το βάρος, το μέγεθος της συσκευασίας και προορισμού των αγαθών που αγοράζονται Ο πελάτης θα πρέπει να φροντίσει για να δείτε πριν επιβεβαιώνει την αγορά σας. Η σύμβαση αγοράς που έχει συναφθεί με την ακριβή συλλογή και τη συναίνεση που εξέφρασε την ημερομηνία προσχώρησης "on line". 
Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει για την παραγγελία σας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους πληρωμής που αναγράφεται στο-line κατά τη στιγμή της αγοράς. Betafer διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή μόνο με τραπεζικό έμβασμα ή άλλες μεθόδους πληρωμής θεωρούνται ασφαλή.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Betafer θα παραδώσει στους πελάτες της προϊόντα που έχουν επιλεγεί και διέταξε, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, με courier ή / και ναυλομεσίτες. Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη μετά από κοινοποίηση παράδοση θα μείνει και ο πελάτης πρέπει προσωπικά επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό στον μεταφορέα ή τον πράκτορα μεταφορών, προκειμένου να κανονίσετε την παράδοση. 
Ο χρόνος παράδοσης, η οποία δεν θα υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, αυτές που προβλέπονται από την τέχνη. 54 Νομοθετικό Διάταγμα αριθ.. 206/2005, μπορεί να ποικίλει 48-96 υπολογίζονται οι ώρες για μέρες. Οι ανωτέρω χρόνοι παράδοσης αναφέρονται σε προϊόντα σε απόθεμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μέσω e-mail. Η παράδοση θα γίνει από τους φορείς, κυρίως στο οδόστρωμα. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί στον προμηθευτή για την καθυστέρηση της παράδοσης ή μη παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου συμβάντος.

4. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα που απαριθμούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο (στο www.betafer.it χώρο) και τις ποσότητες των αποθεμάτων της. Αν η απόφαση υπερβαίνει το ποσό στην αποθήκη Betafer να γνωστοποιήσουν στον αγοραστή εάν το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στο μέλλον και ο χρόνος που έχει προγραμματιστεί για την προμήθεια. Σε περίπτωση που ένα προϊόν είναι διαθέσιμο αν και είχε αναβαθμίσει ουσιαστικά ζητήματα για την περιοχή, δικαιούνται επιστροφής των καταβληθέντων ποσών που έχουν ήδη γίνει.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο καταναλωτής συμφωνεί και αναλαμβάνει, τη στιγμή που η διαδικασία της αγοράς "on line", να εκτυπώσετε και να κρατήσει τις παρούσες γενικές συνθήκες, οι οποίες, όμως, έχει ήδη δει και αποδεκτή ως αναγκαίο βήμα για την απόκτηση και οι προδιαγραφές του προϊόντος που αγοράζεται, και ότι προκειμένου να ικανοποιήσει πλήρως τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα. 4, 5, 52 και 53 του διατάγματος. Legisl. n º 206/2005 της. 
Απαγορεύεται αυστηρά να εισέλθουν ψευδή στοιχεία, ή / και εφευρέθηκε και / ή της φαντασίας, η διαδικασία εγγραφής που απαιτείται να του παράσχει τη διαδικασία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και όλες τις επόμενες επικοινωνίες, η δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διεύθυνση e-mail πρέπει να είναι το μόνο πραγματικά δεδομένα και όχι κάποιο άλλο πρόσωπο, ή φαντασία. 
Ρητά απαγορεύεται να κάνει διπλές εγγραφές για ένα άτομο ή να εισάγετε δεδομένα τρίτων. Betafer διατηρεί το δικαίωμα να διώκει κάθε παραβίαση ή κατάχρηση, καθώς και για την προστασία του συνόλου των καταναλωτών. 
Πελάτης θέτει Betafer από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τα φορολογικά αρχεία είναι σωστά, λόγω λαθών στα στοιχεία που παρέχονται από τον πελάτη, είναι ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή εισαγωγή.

6. ΑΔΕΙΑ

Χτίσιμο του μητρώου της κάρτας κατά τη διαδικασία εγγραφής, για να τον ενεργοποιήσει τη διαδικασία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις επακόλουθες ανακοινώσεις, ο καταναλωτής ή / και πελάτης εξουσιοδοτεί Betafer να επικοινωνούν μη ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ) σε φορείς και / ή παράγοντες προώθησης που χρησιμοποιούνται για την παράδοση των αγαθών που αγοράζονται προκειμένου να επιτρέψει τις αναγκαίες διαδικασίες για την παράδοση.

7. ΕΥΘΥΝΗ

Ο καταναλωτής και / ή των πελατών από τη στιγμή που θα λάβει τα εμπορεύματα που έχουν φθαρεί ή αιτήσεις για να επιστρέψετε στην αερομεταφορέας έχει άμεση και αποκλειστική αγωγή κατά του μεταφορέα ίδια. Το τελευταίο είναι επίσης υπεύθυνη για την καθυστέρηση στην παράδοση των εμπορευμάτων στον παραλήπτη. Betafer, σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να θεωρείται απαλλαγμένο από κάθε ευθύνη για την απώλεια ή βλάβη (ζημία) των εμπορευμάτων από τη στιγμή που η ίδια παραδίδονται στον μεταφορέα για τη μεταφορά. 
Σε περίπτωση ζημιών στη συσκευασία ή στη συσκευασία ευθύνη του πελάτη να κάνουν κρατήσεις για τα πράγματα που μεταφέρονται κατά την επιστροφή ανάκλησης. 
Σε περίπτωση μερικής απώλειας ή βλάβης δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά το χρόνο της παράδοσης, ο καταναλωτής ή / και πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει τον μεταφορέα, υπό ποινή εκπτώσεως, η ζημία μόλις συνήλθε και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή μέσω συστημένης επιστολής (άρθρο . 1.698 cc) 
Εικόνες προϊόντων δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικά μόνο. Ελλείψει ειδικών ενδείξεων στις σημειώσεις ώστε δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη συμμόρφωσης της αγοράς.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα προϊόντα που πωλούνται από Betafer εγγύηση για ένα ή δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον κατασκευαστή (οι ακριβείς λεπτομέρειες της ασφάλειας που περιγράφονται στο έγγραφο μέσα στο κουτί). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται απευθείας από τους κατασκευαστές των προϊόντων που πωλούνται μέσω των κέντρων παροχής υπηρεσιών της. Οι αναφορές αυτών των κέντρων παροχής υπηρεσιών, αν δεν υπάρχει στο ενιαίο προϊόν, θα πρέπει να παρέχονται μετά από αίτηση Betafer. 
Το Καταναλωτών (κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά τις συμβάσεις για την πώληση των καταναλωτικών αγαθών, ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την επιχειρηματική δραστηριότητα διεξάγεται, και είχε αποκτήσει με τον φορολογικό κώδικα και όχι τον ΦΠΑ), σε περίπτωση που, εντός δύο ετών από την παράδοση των αγορασθέντων εμπορευμάτων, ένα σφάλμα, σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Betafer, που απαιτούν, κατά την κρίση της, θα επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα. Αν η ζητούμενη λύση είναι αδύνατη ή υπερβολικά δαπανηρή σε σύγκριση με το άλλο Betafer προσφέρει στον καταναλωτή την άλλη λύση. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει ζητήσει ή αποδέχεται η λύση της επισκευής είναι ο κατάλληλος όρος θα πρέπει να καθορίζεται με ρητή αναφορά στο χρονοδιάγραμμα των κέντρων παροχής υπηρεσιών στο τέλος. Για το λόγο αυτό Betafer δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση της προσφυγής της επισκευής. 
Ο καταναλωτής, αν δεν δεχθεί την εναλλακτική λύση, μπορεί, κατά την κρίση της, μια ανάλογη μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση, όπου μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η επισκευή ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή απαγορευτικά ακριβό, β) η πωλητής έχει αποτύχει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, γ) η αντικατάσταση ή επισκευή προηγουμένως πραγματοποιηθεί έχει προκαλέσει σημαντική ενόχληση του καταναλωτή. 
Κατά τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης ή του ποσού που θα επιστραφεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη χρήση του ακινήτου (άρθ. 1519 cc γ). 
Είναι η ευθύνη του καταναλωτή να αποδείξει ότι είναι η έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης, εκτός εάν το ίδιο δεν είναι εμφανής εντός έξι μηνών από την παράδοση (άρθρο 1519-Βε του ιταλικού Αστικού Κώδικα). 
Η καταγγελία του ελαττώματος πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την ανακάλυψη, την απειλή της κατάσχεσης (άρθρο 1519-Βε του ιταλικού Αστικού Κώδικα). 
Η καταναλωτή να ζητήσει την αποκατάσταση της επισκευής ή αντικατάστασης, πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο n. 10. 
Betafer, μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του προϊόντος, για τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται στο κέντρο της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται από τον πωλητή. 
Το κόστος της επιστροφής θα βαρύνουν τον καταναλωτή. Οι κίνδυνοι που εμπλέκονται στην άσκηση των εμπορευμάτων βαρύνουν τον αποστολέα που μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν αν θα ασφαλίσουν την αποστολή χωρίς την υποχρέωση να επιστρέψει στον πωλητή. Δεν θα δεχτούμε αποστολές που αποστέλλονται "φορτίο συλλογή" εκτός αν συμφωνηθεί προηγουμένως με τον πωλητή. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια βλάβη, κατήγγειλε, Betafer στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, η λύση που συμφωνήθηκε. 
Betafer διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για τυχόν δαπάνες που πραγματοποιούνται για την επαλήθευση του προϊόντος και για την επιστροφή του ίδιου, αν είναι άθικτη και να λειτουργήσει ή όχι και διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη συμμόρφωσης αφορά την ημερομηνία παράδοσης, διαφορετικά από αυτόν που δηλώνεται από πελάτη.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης
9-1 . ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ART . 64 επ. του νομοθετικού διατάγματος . N. 206/2005 , εφόσον ο πελάτης είναι καταναλωτής ( δηλαδή, ένα άτομο που αγοράζει αγαθά για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ή μήπως η αναφορα στο δελτίο παραγγελίας A Betafer μια αναφορά για τον ΦΠΑ ) , HA δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αγοράς, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία ποινή και πλην όσων αναφέρονται στο NEXT STEP 9-3 .
9-2 . Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, πρέπει να παρέχονται από EMAIL Betafer αίτηση ανακλήσεως . Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ A.
Το υλικό αυτό θα αποσταλούν στη συνέχεια
CNS Betafer ,
VIA VILLANOVA 24 ,
32044 Pieve di Cadore ( BL )

9-3 . Το δικαίωμα ανάκλησης υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις :

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ προϊόντος που αγοράζεται στο σύνολό του, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ μόνο μέρος του προϊόντος σας (π.χ. : ΑΞΕΣΟΥΑΡ , αποσπώμενα εξαρτήματα , κτλ ... ) .
Τα αγαθά που αγοράζονται πρέπει να είναι άθικτα και να επιστρέφονται στην αρχική του συσκευασία , πλήρης σε όλα τα μέρη του ( συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και οποιαδήποτε τεκμηρίωση και αξεσουάρ : εγχειρίδια , κτλ ... ) , για να περιοριστεί η ζημιά στην αρχική του συσκευασία , σας συνιστούμε , όταν είναι δυνατόν , να θέσει δεύτερος σε ένα κιβώτιο πρέπει να αποφεύγεται σε όλες τις περιπτώσεις, η προσάρτηση των ετικετών ή ταινία άμεσα στην αρχική συσκευασία προϊόντος?
THE GOOD την επιφύλαξη του δικαιώματος του θα πρέπει να επιστραφεί σε κανονική κατάσταση , επειδή κάθε προσπάθεια έχει ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ της δέουσας επιμέλειας : WE δεν θα γίνονται δεκτές ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ που ενσωματώνουν ΣΗΜΑΔΙΑ με ζημιά ή βρωμιά και οτι επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο ανέπαφη ?
THE GOOD την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης ΕΚΘΕΣΗ τον ίδιο αύξοντα αριθμό σε αυτό το νομοσχέδιο Betafer ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ , αν το κανάλι θα πρέπει να φέρει έναν αύξοντα αριθμό ΕΚΤΟΣ ως αναφέρεται στο τιμολόγιο δεν θα γίνουν δεκτές και να επιστρέψει το προϊόν θα είναι MADE ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ για την επιστροφή του , ενώ η ακύρωση του αιτήματος για απόσυρση ?
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ επιστροφή των αγαθών που πληρώνει ο πελάτης ?
Τη ναυτιλία, μέχρι την επιβεβαίωση της παραλαβής στην αποθήκη μας είναι υπό την ευθύνη του πελάτη ?
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ κατά τη μεταφορά, Betafer θα ενημερώσει τον πελάτη ( εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων στα καταστήματά τους ) , που τους επιτρέπει να καταθέσει εγκαίρως ένσταση κατά του φορέα του, επιλέγεται για μια πλήρη επιστροφή της αξία του καλού ( εάν έχει ασφαλιστεί ) , σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη για την επιστροφή του, ενώ η ακύρωση του αιτήματος για απόσυρση ?
Betafer δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημιά ή κλοπή / απώλεια των αγαθών που επιστρέφονται από ανασφάλιστο αποστολές ?
9-4 . ΕΚΤΟΣ για οποιαδήποτε έξοδα για την αποκατάσταση της βλάβης στο αρχικό , Betafer θα επιστρέψει στον πελάτη ολόκληρο το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της απόσυρσης μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων ΘΕΜΑ η ΑΠΟΣΥΡΣΗ , με μεταφορά του ποσού που χρεώνεται με κουπόνι .
9-5 . ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ δεν αντικαθίστανται για λόγους υγιεινής .

10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Οποιαδήποτε καταγγελία πρέπει να διαβιβάζεται μέσω email. Πελάτης θα λάβετε ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει το άνοιγμα της καταγγελίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών, με την ίδια κοινοποίηση θα πρέπει να παρέχονται οδηγίες για τον καθορισμό της διαδικασίας και να υποβάλουν αιτήματα για διευκρινίσεις ή τεκμηρίωση. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το πελάτης / καταναλωτής, σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας περισσότερο από έξι μήνες μετά την παράδοση του προϊόντος, πρέπει να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το ελάττωμα κατά το χρόνο της παράδοσης.Για τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται εντός έξι μηνών από την παράδοση, η Betafer διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ύπαρξη του ελαττώματος φέρεται από τον πελάτη / καταναλωτή, που πρέπει να γίνουν στο σχετικό κέντρο υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τον πωλητή, πριν από τη χορήγηση της ένδικο βοήθημα ή την εναλλακτική λύση που προβλέπεται από το νόμο.

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ρήτρα καταγγελίας

Betafer έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση προς τον καταναλωτή και / ή τους πελάτες με επαρκή και αιτιολογημένους λόγους, οπότε ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του ήδη καταβληθέντος ποσού.

12. ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την εγγραφή του πελάτη και του παρέχει τις διαδικασίες για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις απαραίτητες επικοινωνίες, τα δεδομένα αυτά η ηλεκτρονική επεξεργασία τους σύμφωνα με τους νόμους και μπορεί να παραχθεί μόνο κατόπιν αιτήσεως του δικαστική αρχή ή άλλη αρχή εξουσιοδοτημένη από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα θα γνωστοποιούνται σε τρίτους οι οποίοι πραγματοποιούν δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 
Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβλέψει ρητώς Betafer αντίγραφο των εγγράφων ταυτότητας που κρίνεται αναγκαίο για τους σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας. Η μη συμμόρφωση με το αίτημα αυτό εξουσιοδοτεί Betafer την άμεση καταγγελία της σύμβασης για τη μη απόδοση. 
Η θεραπεία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που το άρθρο. 11 του νομοθετικού διατάγματος. 30 Ιουνίου 2003, n. 196 θέσεις για να εγγυηθεί χρήστη, και, σε γενικές γραμμές, για να προστατεύσει τα δικαιώματά σας, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας, ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την προσωπική ταυτότητα. Η θεραπεία θα λάβει χώρα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθεί σε τρίτους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το νομοθετικό LGS. 196/2003

Αγαπητέ επισκέπτη,

σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 23 του νομοθετικού διατάγματος. 30 Ιουνίου 2003, n. 196 (στο εξής θα αναφέρεται ως ". Σκέλος"), Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε:

1) ότι η προσωπική και δημογραφικές πληροφορίες που παρέχετε σε Betafer κατά την εγγραφή σε αυτή την ιστοσελίδα με τον ακόλουθο χώρο θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας αυτό?

2) ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος., Νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών, που πραγματοποιούνται χωρίς τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων, όσον αφορά τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση , τη συντήρηση, τη διαβούλευση, την επεξεργασία, την τροποποίηση, την επιλογή, την εξόρυξη, τη σύγκριση, τη χρήση, τη διασύνδεση, το κλείδωμα, την επικοινωνία, τη διάδοση, τη διαγραφή και την καταστροφή των δεδομένων, ακόμη και αν δεν είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων?

3) ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε θεραπεία για θεσμικούς λόγους, που συνδέονται ή καθοριστικής σημασίας για την εταιρεία μας, όπως η αποθήκευση, επεξεργασία, τιμολόγησης, διαχείρισης πελατών, και ιδίως:

α) συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πολιτική, φορολογικά, λογιστικά, κλπ..για τους σκοπούς της διαχείρισης της σχέσης που έχουν συνάψει με την κοινωνία μας?

β) να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τεχνική υποστήριξη και τεχνικές πληροφορίες και εξυπηρέτηση μετά την πώληση?

γ) να πληρούν τις έρευνες αγοράς και τις στατιστικές, το μάρκετινγκ και τις παραπομπές για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη δραστηριότητα της Betafer?

δ) (μόνο μετά την έκφραση ενός συγκεκριμένου συγκατάθεση από εσάς) για την επικοινωνία των επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με τις μελλοντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ανακοινώσεις νέων προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορές, τόσο από Betafer ότι οι θυγατρικές της ή / και των θυγατρικών, οι εταίροι εμπορικές και εργολήπτες, με την αποστολή e-mail ή SMS μηνυμάτων. Αποστολή e-mail ή SMS μηνυμάτων διαφήμισης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.Η υπηρεσία αυτή δεν συνεπάγεται την παρακολούθηση των τόπων που επισκέπτεστε θα ελέγχει τα μηνύματα που έχετε διαβάσει, χωρίς τη συγκατάθεσή του?

ε) για να τρέξει τα παιχνίδια με, έπαθλα πρωτοβουλίες σε γενικές γραμμές, προς το συμφέρον της Betafer?

4) ότι η απονομή των δεδομένων σας είναι απαραίτητο να συναντώνται τακτικά συμβατικές υποχρεώσεις και νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την έννομη σχέση με Betafer. Αν δεν ενδιαφέρονται για τις εμπορικές μας (το οποίο σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε Η προνομιακή τρόπος προσφορές μας) μπορεί να υποδεικνύουν μην δανείζουν ελεύθερα ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό?

5) δεδομένα:

συλλέγονται στη βάση δεδομένων μας και να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε όσους επιτρέπεται Betafer?

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους ανωτέρω σκοπούς, στο πλαίσιο Betafer ή μπορούν να δημοσιοποιηθούν εκτός: α) των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, θυγατρικών, συγγενών Betafer β) εμπορικών εταίρων Betafer (παραγωγοί, προμηθευτές, μεταφορείς και πράκτορες μεταφορών, κλπ.). γ) των εταιρειών που κάνουν έρευνες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ικανοποίησης των πελατών.

Σημειώστε επίσης ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω.:

Έχετε το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή. Έχετε το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση:

α) την προέλευση των προσωπικών δεδομένων?

β) τους σκοπούς και τις μεθόδους της θεραπείας?

γ) τη λογική που εφαρμόζεται στην περίπτωση της θεραπείας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων?

δ) την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή και εκπρόσωπό του?

ε) τα πρόσωπα και τις κατηγορίες προσώπων στα οποία τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν ή που μπορούν να μάθουν γι ’αυτούς την ιδιότητα του αντιπροσώπου στο κράτος, διαχειριστές ή οι πράκτορες.

Το κόμμα έχει το δικαίωμα να ζητήσει:

α) ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρονται, την ολοκλήρωση των δεδομένων?

β) ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το μπλοκάρισμα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, τα οποία δεν χρειάζεται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή ακολούθως επεξεργασία?

γ) την πιστοποίηση ότι οι ενέργειες των σημείων α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, όπως επίσης και σχετικά με το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώθηκαν ή διαδίδονται, εκτός εάν η απαίτηση αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει τη χρήση δυσανάλογων μέσων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:

α) για νόμιμους λόγους στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικές με σκοπό την συλλογή?

β) η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή υλικού πώλησης ή για την διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Ο κάτοχος της θεραπείας είναι Betafer στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου pro tempore της.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μέσα που να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής ασφάλειας της εταιρείας, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το? Το άρθρο 34, παράγραφος 1, στοιχείο ζ) του νομοθετικού διατάγματος και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων που διαμένουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο Κάτοχος έχει ορίσει ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλεια που έχει το έργο της σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 33 του νομοθετικού διατάγματος.

2.